If Clause Type I

สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะ ได้เกรดอะไรกันบ้างในแต่ละวิชา ถ้าได้เกรดดี ก็ขอให้รักษาให้คงที่หรือดียิ่งๆ ขึ้นนะคะ แต่ถ้าได้เกรดไม่ดี ก็อย่าเพิ่งท้อนะคะ เทอมนี้เอาใหม่ค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ

ในเทอมสองนี้ เรื่องแรกที่เราเรียนก็คือ The First Conditional หรือ If Clause Type I หรือ ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 นั่นเอง  ซึ่งเป็นรูปแบบประโยคที่ใช้สมมุติเหตุการณ์ที่เป็นไปได้และเป็นจริง  ไม่รู้ว่านักเรียนพอจะเข้าใจบ้างไหมนะ มาทบทวนโครงสร้างประโยคพร้อมกันอีกรอบนะคะ

If + S + V1 ,  S + will  +  V1                                         รูปบอกเล่า

If + S + don’t/ doesn’t +V1 , S + won’t + V1       รูปปฏิเสธ

ไม่อยากท่องโครงสร้าง ก็ลองใช้วิธีการจำประโยคค่ะ เอาประโยคที่ฮิตติดปาก

เช่น  If he comes , I will go.  ถ้าเขามา ฉันจะไป

ปฏิเสธก็จะเป็น  If he doesn’t come, I won’t go.   ถ้าเขาไม่มา ฉันก็จะไม่ไป

หรือจะเป็นประโยคที่นักเรียนแต่งเองก็ได้ค่ะ ลองดูนะคะ

ถ้ายังจำเรื่อง If Clause Type I ไม่ได้ก็ลองเข้าไปดูที่นี่เลยค่ะ  คลิก

ทีนี้ก็ลองมาแต่งประโยค If Clause Type I กันค่ะ โดยการตอบคำถามต่อไปนี้

1. What will you do if you get good grades?

2. What will happen if your best friend moves to another school?

3. What will happen if you win the lottery?

4. What will you do if your friend doesn’t give back your money?

5. What will happen if your cell phone stops  working?

6. What will you do if the weather is nice on the weekend?

7. What will happen if you speak English very well?

8. What will happen if you fall in love with someone?

หรือฝึกทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

แบบฝึกหัด

Advertisements

Posted on 05/11/2012, in ภาษาอังกฤษ and tagged , , . Bookmark the permalink. 9 ความเห็น.

 1. Natthakarn Kunthawong

  3. What will happen if you win the lottery?
  Answer -If I win the lottery,I will go to English,Paris and Buy everything I wanted.

 2. What will happen if you speak English very well?
  If I speak English very well , I will travel around the world and I will have boyfriend is Foreigner.
  Answer’s Suriya Saetang

 3. 3. What will happen if you win the lottery? – If I will the lottery,I will buy mansion.

 4. Chitsanupong Tarajeen

  What will you do if you get good grades? – If i get good grades, I will travel 7 wonders of the world.

  Answer’s Chitsanupong Tarajeen.

 5. What will happen if you win the lottery?
  Answer -If I win the lottery,I will travel around the word

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: