Category Archives: ภาษาอังกฤษ

Modals of Ability

Modals of Ability

คือ คำกริยาช่วยที่ใช้เพื่อแสดงความสามารถ ในการทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ได้แก่คำว่า can, could, be able to

วิธีการใช้

1. can (สามารถ)  ใช้แสดงความสามารถในปัจจุบัน

โครงสร้างประโยค

* S + can  +  V1 (infinitive)

* S + can not (can’t)  + V1 (infinitive)

เช่น

– Wittawat can sing songs very well.  วิทวัส (สามารถ) ร้องเพลงได้เก่งมาก

–  I can’t play the guitar. ฉันไม่สามารถเล่นกีตาร์ / ฉันเล่นกีตาร์ไม่เป็น

 

2. could (สามารถ) รูปอดีตของ can ใช้แสดงความสามารถในอดีต

โครงสร้างประโยค 

* S + could + V1 (infinitive)

* S + could not (couldn’t) + V1 (infinitive)

เช่น

– She couldn’t play basketball when she was ten.  หล่อนไม่สามารถเล่นบาสเก็ตบอลได้ตอนที่หล่อนอายุ 10 ขวบ

– He could swim 100 meters in 60 seconds. เขาสามารถว่ายน้ำได้ 100 เมตร ใน หนึ่งนาที

 

3. be able to (สามารถ) ใช้แสดงความสามารถในปัจจุบัน  อดีต และอนาคต ซึ่งจะมีรูปแบบแตกต่างกันไป

รูปปัจจุบัน

โครงสร้างประโยค

* S +  be ( is, am, are )  + able to  + V1 (infinitive)

* S +  is not (isn’t) , am not , are not (aren’t) + able to + V1 (infinitive)

เช่น

–  Lifeguards are able to  recognize when swimmers are in danger. เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตสามารถรู้ว่าเมื่อไหร่คนว่ายน้ำตกอยู่ในอันตราย

–  He isn’t able to  find the answer for his homework. เขาไม่สามารถหาคำตอบสำหรับการบ้านของเขาได้

 

รูปอดีต 

โครงสร้างประโยค

* S + was, were + able to + V1 (infinitive)

* S + was not (wasn’t) , were not (weren’t) + V1 (infinitive)

เช่น

–  After treatment he was able to return to work. หลังจากเสร็จสิ้นการรักษา เขาสามารถกลับไปทำงานได้

–  Our team wasn’t able to win the game  yesterday. ทีมของพวกเราไม่สามารถเอาชนะเกมเมื่อวานนี้ได้

 

รูปอนาคต

โครงสร้างประโยค

* S + will + be able to + V1 (infinitive)

* S + will not (won’t) + be able to + V1 (infinitive)

เช่น

–  I will be able to drive a car in 2 years. ฉันจะ (สามารถ) ขับรถได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า

–  Susan won’t be able to go to the party tonight. ซูซานจะไม่สามารถไปงานปาร์ตี้คืนนี้

 

Flower39Flower39Flower39Flower39Flower39Flower39

 

 

แบบฝึกหัด

 

Advertisements

Labels ในฉลากมีอะไรบ้างเอ่ย

สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน วันนี้ครูเอาเรื่อง Labels ที่เราเพิ่งจะเริ่มเรียนมาลงให้นักเรียนได้อ่านเพิ่มเติมนะคะ

เรียนรู้คำศัพท์การขับเรือ

มีนักเรียนสงสัยว่า ขับเรือ จะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร ก็เลยขอเอาสำนวนที่ใช้สำหรับการขับเรือ  ลงเรือ มาให้อ่านกันค่ะ

ขับเรือ    sail a boat

ลงเรือ   get on a boat , board a ship  , get into a boat

ขึ้นฝั่ง  (ออกจากเรือ) get off a boat, get out of a boat

ขอแถมยานพาหนะอื่นๆ นะคะ

ขึ้นรถจักรยาน หรือรถมอเตอร์ไซด์ จะใช้ get on เช่น get on the bicycle, get on the motorcycle

ขึ้นรถยนต์ จะใช้ get in เช่น get in the car

ขึ้นรถบัส เครื่องบิน หรือ รถไฟ จะใช้ get on เช่น get on the bus , get on the plane, get on the train

ลงรถจักรยาน หรือรถมอเตอร์ไซด์ จะใช้  get off เช่น  get off the bicycle , get off the motorcycle

ลงรถยนต์ จะใช้ get out เช่น get out of the car

ลงรถบัส เครื่องบิน หรือ รถไฟ จะใช้  get off  เช่น get off the bus, get off  the plane,  get off the train

ขอขอบคุณ

http://www.grammar-quizzes.com/preps_place.html

แผนการสอน ASEAN

Negative Questions

Negative  Questions with Why

คือ คำถามในรูปปฏิเสธ ที่ขึ้นต้นด้วย Why  เพื่อใช้ในการเสนอแนะให้ทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น

*Why don’t you go and get it?  ทำไมคุณไม่ไปเอาล่ะ

*Why don’t you have some medicine? ทำไมคุณไม่กินยาล่ะ

*Why doesn’t he take a rest? ทำไมเขาไม่พักผ่อนล่ะ

โครงสร้างของคำถาม

Why + don’t / doesn’t  + you, we, they, he, she + Verb?

@@Why don’t / doesn’t ………..? มีความหมายว่า ทำไมไม่…….

ตัวอย่างสถานการณ์และคำแนะนำ

– สถานการณ์ I’m tired.  ฉันเหนื่อย

เราก็ให้คำเสนอแนะว่า Why don’t you take a nap? ทำไมเธอไม่หลับซักงีบล่ะ

– สถานการณ์ He’s sleepy. เขาง่วงนอน

เราก็ให้คำเสนอแนะว่า Why doesn’t he go to bed? ทำไมเขาไม่เข้านอนล่ะ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Exercise

A: Write suggestions. 

1. Yam is worried about her grades. (study/more)      Why doesn’t she study more?

2. Linda is afraid of dogs. (get/cat)      ____________________________________________

3. I’m cold! (put on/jacket)                    ____________________________________________

4. The driver is sleepy. (stop/take a rest) _____________________________________________

5. The children are bored. (play/outside) ____________________________________________

More exercise