Category Archives: เกม

If Clause Type II

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 หรือ If-clause แบบที่2 (Second Conditional / If Clause type II)

ใช้กับการสมมติเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบัน 

เช่น   If he studied hard, he would get grade 4 in English. 

        ถ้าเขาตั้งใจเรียน เขาจะได้เกรด 4 ในวิชาภาษาอังกฤษ

ความจริงคือเขาไม่ตั้งใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษก็เลยไม่ได้เกรด 4 (ตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบัน)

สำหรับโครงสร้างประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 เป็นดังนี้

ส่วนที่เป็น if-clause          +     ส่วนที่เป็น main clause

 If  +  S   +  V2            ,           S +  would +  V1

เครื่องหมาย comma

ตัวอย่าง

– If I had more money, I would build a new house. ถ้าฉันมีเงินมาก ฉันจะสร้างบ้านหลังใหม่
ความจริงคือไม่มีเงินมาก ก็เลยไม่ได้สร้างบ้านหลังใหม่

– If I were you, I would not let him do such things. ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะไม่ให้เขาทำแบบนั้น                                                                                                  ความจริงคือ ฉันไม่สามารถเป็นเธอได้

ประโยคปฏิเสธ มีโครงสร้างดังนี้

If + S + didn’t + V1 , S + would not + V1

ตัวอย่าง

– If she were happy in her job, she wouldn’t be looking for another one.

– If you didn’t drink so much coffee, you would sleep better.

**การทำให้เป็นปฏิเสธ**

–  ในส่วนของ if clause ประธานทุกตัว ใช้ didn’t (did not) แล้วตามด้วยกริยาช่องที่ 1

–  ในส่วนของ main clause รูปปฏิเสธของ would คือ would not หรือ wouldn’t ใช้ได้กับประธานทุกตัว

ประโยคคำถาม มีโครงสร้างดังนี้

          What + would + S + V1 + if + S + V2 ? 

ตัวอย่าง

– What would you do if you were rich?

  •  If I were rich , I would buy a huge house.

– What would you do if you had a lot of money?

  •  If I had a lot of money, I would travel around the world.

หรือ      Would + S + V1 + if + S + V2 ?

ตัวอย่าง

– Would you work if you were rich?   Yes, I would. / No, I wouldn’t.

Would you give money to the poor if you had millions dollars?

แบบฝึกหัด  เฉลย

 

Advertisements

เกมภาษาอังกฤษที่ควรนำไปใช้ในห้องเรียน

เกมภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับครูไทยสามารถนำเอาใช้สอนในห้องเรียน

     

 

Blindfold Questions: ให้นักเรียนยืนเป็นรูปวงกลม มีหนึ่งคนคาดผ้าปิดตายืนตรงกลางวงกลมนั้น ให้นักเรียนคนที่ปิดตาหมุนรอบตัวสองสามรอบ จากนั้นให้ชี้ไปที่นักเรียนคนที่อยู่ข้างหน้าและถามคำถาม เช่น “How old are you?”,  “What’s your favorite food? เมื่อได้รับคำตอบแล้ว นักเรียนคนที่คาดผ้าปิดตาต้องทายชื่อของเพื่อนนักเรียนที่พูดด้วย

♥Board Scramble: ครูเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้งหมดคละกันลงบนกระดานดำ แต่ให้อยู่ในระดับต่ำพอที่นักเรียนจะเอื้อมถึง แบ่งนักเรียนออกเป็นสองทีมแล้วครูพูดพยัญชนะออกมาดังๆ หนึ่งตัว ใครหาพยัญชนะตัวนั้นเจอและวงกลมก่อนจะได้คะแนน   ครูสามารถทำให้เกมยากขึ้นด้วยการเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กคละกัน และจะยิ่งยากขึ้นไปอีกหากแบ่งนักเรียนออกเป็นสี่ทีม   เด็กๆ จะชอบเกมนี้มาก และสามารถเล่นได้ทั้งกับตัวอักษรและตัวเลข 

♥Buzz: เป็นเกมนับเลข ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ส่งบอลผ่านไปยังเพื่อนคนที่นั่งถัดไปพร้อมกับนับ 1, 2, 3… เมื่อนับถึง 7 นักเรียนทั้งหมดต้องพูดขึ้นมาว่า buzz (บั หมายถึง เสียงผึ้งร้องหึ่งหรือเสียงเครื่องบิน แล้วนับต่อ ทุกตัวเลขที่มี 7 อยู่ต้องทำเสียงนี้ขึ้นมา  (7, 17, 27, 37, …) และทุกตัวเลขที่เป็นผลคูณของ 7 ต้องทำเสียง buzz ด้วยเช่นกัน (14, 21, 28, 35,…)

♥ Can You Actions: เกมนี้ใช้สอนการใช้”Can you…?” “Yes, I can.” “No, I can’t.” กริยาหรือท่าทางต่อไปนี้จะทำให้เกมสนุก wiggle, dance, run quickly, hop, skip, do a star jump, do a handstand, touch your toes, cross your eyes, snap your fingers, whistle, sing  เช่น ถามนักเรียนว่า “Can you cross your eyes?” (ทำตาเขได้ไหม) หากนักเรียนตอบว่า “Yes, I can.” ครูก็บอกว่า “Ok, go!” (งั้นทำให้ดูหน่อย/ปฏิบัติ) และนักเรียนก็แสดงกิริยาหรือท่าทางนั้นให้ดู หากนักเรียนตอบว่า “No, I can’t” ให้ครูพูดว่า “Too bad.  Ok, can you wiggle?” (แย่จัง ถ้าอย่างนั้นหนูบิดตัวไปมาได้ไหม)   

♥ Charades: ให้นักเรียนออกมายืนหน้าชั้นหนึ่งคน ครูกระซิบคำหรือยกป้ายภาพให้นักเรียนดู นักเรียนคนนั้นแสดงท่าทางตามคำที่ได้ยินหรือภาพที่เห็นให้เพื่อนๆ ดู นักเรียนคนไหนทายถูกว่าท่าทางนั้นคืออะไรจะเป็นคนต่อไปที่ได้ออกมาหน้าชั้น เกมนี้เหมาะกับกิริยาที่เป็นท่าทาง ครูอาจแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม นักเรียนกลุ่มไหนทายได้ก่อนกลุ่มนั้นก็ได้คะแนน

♥ Zoo Game: กิจกรรมนี้เหมาะกับเด็กเล็กที่เรียนเรื่องเสียงของสัตว์ หลังจากสอนเรื่องสัตว์ชนิดต่างๆ และเสียงของมันแล้ว ให้นักเรียนแต่ละคนนั่งตามจุดต่างๆ ในห้องให้เป็นสัตว์แต่ละชนิด (เพื่อให้ชัดเจนสำหรับเด็กเล็ก ควรให้นักเรียนคนนั้นถือแฟลชการ์ดรูปสัตว์ชนิดนั้นๆ ไว้) ครูเดินรอบห้องไปคุยกับนักเรียนแต่ละคนซึ่งจะตอบได้ด้วยเสียงของสัตว์ที่ตัวเองเป็นเท่านั้น เช่น ครูพูดว่า  “Hello Chai” นักเรียนตอบว่า “Moo!” (วัว) ครูพูดกับนักเรียนอีกคนว่า “What’s your name?” นักเรียนตอบว่า “Roar!” (สิงโต) ครูพูดกับนักเรียนอีกคนว่า “How are you, Noi?” นักเรียนคนนั้นตอบว่า “Bow-wow!” (สุนัข)

ที่มา  http://www.yindii.com/teachers/games.htm