คลังเก็บบล็อก

Passive Voice ตอนที่ 1

มีนักเรียนมาขอช่วยติวข้อสอบให้ค่ะ เจอข้อสอบเกี่ยวกับเรื่อง Passive Voice หลายข้อ เลยขอเอามาทบทวนความรู้กันหน่อย

ก่อนอื่นต้องทบทวน Active Voice ก่อนนะคะ

Active Voice ก็คือ การกระทำที่ประธานเป็นผู้กระทำ เช่น I hit a dog. เขาตีสุนัข

ในที่นี้ เขาเป็นประธาน ทำหน้าที่เป็นผู้กระทำ คือ ตี   ส่วน สุนัข เป็นผู้ถูกกระทำ อยู่ในส่วนของกรรมค่ะ

ส่วน Passive Voice คือ การกระทำที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ  เช่น  A dog was hit by him. สุนัขถูกตีโดยเขา ประธานคือ สุนัข ถูกกระทำ คือ ถูกตี โดย เขา

โครงสร้างของ Passive Voice มีดังนี้ค่ะ

                               Be + V 3

ซึ่งก็คือ รูปกริยา be (ได้แก่ is , am, are, was, were) + กริยาช่องที่ 3

วิธีการเปลี่ยนประโยคจาก Active Voice เป็น Passive Voice

ทำได้ง่ายๆ ค่ะ  แต่มักสับสนกัน มีวิธีมานำเสนอค่ะ ใครคิดว่าทำตามวิธีนี้แล้วเข้าใจก็ลองนำไปใช้ดูนะคะ ไม่ต้องจำว่า tense ไหนจะมี Passive Voice เป็นแบบใดเลย มีวิธีจำง่ายๆ โดยต้องจำไว้เสมอว่า รูป Passive Voice คือ รูปถูกกระทำ จะต้องมี be + v3 เสมอค่ะ  จำแต่ be + v3 พอ  แต่ก็อย่าลืมว่าประโยค Active Voice เป็น  Tense ไหน ประโยค Passive Voice ก็จะเป็น Tense นั้นค่ะ ยกตัวอย่างประโยคนี้ค่ะ

–   My mother cleaned many dishes. แม่ล้างจานหลายใบ ประโยคนี้เป็นประโยคที่ใช้ Past Simple Tense มีแม่เป็นประธาน ทำหน้าที่เป็นผู้กระทำ คือ ล้าง  ส่วน จานเป็นผู้ถูกกระทำ เป็นกรรมของประโยค เรียกว่าเป็น Active Voice วิธีการเปลี่ยนให้เป็น Passive Voice ทำได้โดย

  1. เอากรรมของประโยคมาเป็นประธานค่ะ ซึ่งก็คือคำว่า many dishes
  2. หากริยาก่อนค่ะ มีกี่ตัว ในประโยคนี้ มี ตัวเดียวคือคำว่า cleaned ซึ่งเป็นกริยาช่องที่ 2
  3. จากนั้นก็เอารูป be + v3 มาค่ะ ในที่นี้ ประธานเป็น many dishes รูป be จะเป็นอะไรก็ต้องดูที่คำรูปของกริยาแท้ว่าเป็นรูปอะไร ซึ่งคำว่า cleaned เป็นรูปกริยาช่องที่ 2 ดังนั้น be ก็จะต้องเป็นกริยาช่องที่ 2 ซึ่งก็คือคำว่า were ซึ่งสอดคล้องกับประธานที่เป็นรูปพหูพจน์
  4. ส่วนกริยาช่องที่ 3 ให้เอากริยาแท้ของประโยค ซึ่งก็คือ cleaned มาทำให้เป็นช่องที่ 3  ช่องที่ 3 ของ clean ก็เหมือนช่องที่ 2 คือ เติม ed เข้าไป  แล้วก็เอาประธานของประโยค (My mother) มาเป็นกรรม โดยใส่ by ไว้ด้วย
  5. เราก็จะได้ประโยค Passive Voice ดังนี้ค่ะ

Many dishes were cleaned by my mother. จานหลายใบถูกล้างโดยแม่ของฉัน

ถ้าในประโยคมีกริยาหลายตัว ก็ทำวิธีเดียวกันนี่แหละค่ะ ลองมาดูกันนะคะ

–  He is cleaning his car.  เขากำลังล้างรถของเขา (ประโยคนี้ใช้ Present Continuous Tense) ทำเหมือนตัวอย่างข้างบนค่ะ

  1. เอากรรมของประโยคมาเป็นประธาน  ซึ่งก็คือคำว่า his car
  2. ดูว่ากริยามีกี่ตัว กริยาประโยคนี้ มี 2 ตัว คือ is และ cleaning
  3. จากนั้นก็เอารูป be + v3 มาค่ะ ในประโยคนี้มีกริยา 2 ตัว จึงทำแบบตัวอย่างแรกไม่ได้ ต้องทำให้เหลือกริยาแท้ตัวเดียว ซึ่งก็คือตัวหลังสุด ตัวหน้ามีกี่ตัวเอามาเขียนทุกตัว ในที่นี้เอา is มาเขียนก่อน แต่ต้องดูว่าสอดคล้องกับประธานด้วยนะคะ ประธานเป็น He ใช้ is ได้ค่ะ จากนั้นก็เอารูป be + v3 มาได้แล้วค่ะ โดย ส่วนของ be จะเอา be มาเติม ing ซึ่งดูจากกริยาแท้ในประโยคเดิมค่ะ ซึ่งอยู่ในรูป ing ก็คือ cleaning  ดังนั้น รูป be จึงเป็น being
  4. ส่วน กริยาช่องที่ 3 ก็เอากริยาแท้นั่นแหละค่ะมาทำให้เป็นช่องที่ 3 จะได้ cleaned
  5. สุดท้ายเอาประธานของประโยค (He) มาเป็นกรรม โดยใส่ by ก็จะได้ประโยคที่สมบูรณ์ว่า

His car is being cleaned by him. รถของเขาถูกล้างโดยเขา

พอเข้าใจกันไหมคะ  เช็คความเข้าใจโดยการทำแบบฝึกหัดกันนะคะ

แบบฝึกหัด

Advertisements