แผนการสอน ASEAN

Advertisements

Negative Questions

Negative  Questions with Why

คือ คำถามในรูปปฏิเสธ ที่ขึ้นต้นด้วย Why  เพื่อใช้ในการเสนอแนะให้ทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น

*Why don’t you go and get it?  ทำไมคุณไม่ไปเอาล่ะ

*Why don’t you have some medicine? ทำไมคุณไม่กินยาล่ะ

*Why doesn’t he take a rest? ทำไมเขาไม่พักผ่อนล่ะ

โครงสร้างของคำถาม

Why + don’t / doesn’t  + you, we, they, he, she + Verb?

@@Why don’t / doesn’t ………..? มีความหมายว่า ทำไมไม่…….

ตัวอย่างสถานการณ์และคำแนะนำ

– สถานการณ์ I’m tired.  ฉันเหนื่อย

เราก็ให้คำเสนอแนะว่า Why don’t you take a nap? ทำไมเธอไม่หลับซักงีบล่ะ

– สถานการณ์ He’s sleepy. เขาง่วงนอน

เราก็ให้คำเสนอแนะว่า Why doesn’t he go to bed? ทำไมเขาไม่เข้านอนล่ะ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Exercise

A: Write suggestions. 

1. Yam is worried about her grades. (study/more)      Why doesn’t she study more?

2. Linda is afraid of dogs. (get/cat)      ____________________________________________

3. I’m cold! (put on/jacket)                    ____________________________________________

4. The driver is sleepy. (stop/take a rest) _____________________________________________

5. The children are bored. (play/outside) ____________________________________________

More exercise

Gerund

                            Gerund

สวัสดีค่ะ วันนี้ขอเอาเรื่อง Gerund มาให้นักเรียนชั้น ม.3 อ่านทบทวนกันหน่อยนะคะ

Gerund คือ คำกริยาที่เติม –ing เข้าไปเพื่อทำหน้าที่เป็นคำนาม

เช่น go — going

drink — drinking

live — living

watch — watching

หลักการเติม –ing ท้ายคำกริยา

1. ถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออก แล้วจึงเติม –ing เช่น have — having , smile — smiling

2. ถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วจึงเติม –ing เช่น lie— lying , die — dying

3. ถ้าคำกริยานั้นมีพยางค์เดียว สระเสียงสั้น ลงท้ายด้วยตัวสะกดตัวเดียว ให้เติมตัวสะกดเข้าไปอีกตัวก่อนแล้วจึงเติม –ing เช่น run — running, hit — hitting

4. คำกริยานอกเหนือจากที่กล่าวมาในข้อ 1- 3 ให้เติม –ing ได้เลย เช่น buy — buying , talk — talking

***หมายเหตุ**** คำกริยาที่มี 2 ตัว หรือที่เรียกว่า phrasal verb (คำกริยาที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นคำกริยา และคำอื่น ( มักเป็นคำบุพบท ) เมื่อรวมกันแล้วความหมายมักเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม) จะเติม –ing ท้ายคำกริยาตัวแรกเสมอ เช่น hang out — hanging out , wait for — waiting for

Gerund มักตามหลังคำกริยาต่อไปนี้

like (ชอบ) , love (ชอบ,รัก) , enjoy (ชอบ,สนุกสนาน), hate (เกลียด,ไมชอบ)

เช่น

• My father likes cleaning his car. พ่อของฉันชอบทำความสะอาดรถของเขา

• She loves eating pizza. หล่อนชอบกินพิซซ่า

• Teresa enjoys reading cartoon books. เทเรซ่า ชอบอ่านหนังสือการ์ตูน

• They hate doing homework. พวกเขาไม่ชอบทำการบ้าน

แบบฝึกหัด

Frequency Adverbs and Expressions

สวัสดีค่ะ  ปีการศึกษาใหม่นี้ได้สอน ม.3 ด้วย ก็เลยเอาเนื้อหามาลงเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนและก็ฝึกทำแบบฝึกหัดค่ะ

Frequency Adverbs and Expressions

คำกริยาวิเศษณ์ และสำนวนที่ใช้บอกความถี่

เราใช้กริยาวิเศษณ์ บอกความถี่ ในการตอบคำถาม How often….? (บ่อยแค่ไหน) ตำแหน่งของมันจะอยู่หน้าคำกริยา

คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ได้แก่

always (100%) สม่ำเสมอ      usually (80%) เป็นประจำ    often (60%)  บ่อยๆ

sometimes (30%) บางครัั้ง        seldom/rarely (10%) นานๆ ครั้ง

never (o%) ไม่เคยเลย

ตัวอย่างประโยค

* How often do you watch TV?  คุณดูทีวีบ่อยแค่ไหน

I always watch TV in the evening. ฉันดูทีวีในตอนเย็นเสมอๆ

* How often do you go shopping? คุณไปซื้อของบ่อยแค่ไหน

I sometimes go shopping. ฉันไปซื้อของเป็นบางครั้ง

****จะเห็นได้ว่า always กับ sometimes เป็นคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ วางอยู่หน้าคำกริยาคำว่า watch และ go

นอกจากคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกความถี่แล้ว เรายังสามารถใช้สำนวนในการบอกความถี่ได้อีกด้วย

ตัวอย่างสำนวนที่ใช้ในการบอกความถี่ เช่น everyday ทุกวัน    three times a week สัปดาห์ละสามครั้ง   twice a week สัปดาห์ละสองครั้ง  once a month เดือนละครั้ง เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค

* How often do you play football? คุณเล่นฟุตบอลบ่อยแค่ไหน

I play football twice a week. ฉันเล่นฟุตบอลสัปดาห์ละ  2 ครั้ง

* How often does your mother cook? แม่ของคุณทำอาหารบ่อยแค่ไหน

She cooks everyday. หล่อนทำอาหารทุกวัน

**** จะเห็นได้ว่าตำแหน่งของสำนวนที่ใช้บอกความถี่ (twice a week กับ everyday) จะวางไว้ท้ายประโยค

ลองมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะ คลิก

มาดูเฉลย Passive Voice ตอนที่ 2 กันค่ะ

เอาล่ะค่ะ ก็คงจะหมดเวลาในการตอบคำถามในหัวข้อ Passive Voice ตอนที่ 2 ว่าบทอ่านเรื่อง Coffee Please มี Passive Voice ทั้งหมดเท่าไหร่ และก็มีอะไรบ้างแล้วนะคะ ทีนี้ก็มาดูเฉลยกันค่ะ  Passive Voice มีทั้งหมด 8 ที่ ดังนี้ค่ะ

1. was grown

2. was used

3. was opened

4. was guarded

5. was forbidden

6. was introduced

7. is drunk

8. are found

มีนักเรียนหลายคนตอบเกือบครบทุกตัวแล้วค่ะ บางคนก็เกิน  ไม่เป็นไรค่ะ ฝึกต่อไปนะคะ สู้ๆ ค่ะ